Ιλεμόσογλου Ιωάννης
19ης Μαϊου 48 - 66100 Δράμα
κιν.: 697 5122801